Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.07.2019

Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela

310-001/20198

400,00 EUR

MICHEL SERVIS s. r. o.

Obec Čechynce

12.07.2019

Zmluva o dielo č. 201907-01 - Externý manažment na projekt Wifi pre Teba

349-001/2019

700,00 EUR

UNITRADE EUROPE, a. s.

Obec Čechynce

02.07.2019

Zmluva o poskytovaní služby - periskop pre riaditeľov škôl

347-001/2019

6,00 EUR

Komenský Group

Obec Čechynce

01.07.2019

Zmluva o poskytnutí NFP - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

283-001/2019

132 660,52 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva vidieka SR

Obec Čechynce

28.06.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Wifi pre Teba

211-002/2019

Neuvedené

Aeronet Profi s. r. o.

Obec Čechynce

28.06.2019

Zmluva o dielo - Vetrolamy v obci Čechynce

270-001/2019

7 573,10 EUR

Two elements, s. r. o.

Obec Čechynce

26.06.2019

Zmluva č. 128/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2019

326-001/2019

300,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Čechynce

21.06.2019

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov

364-001/2019

20,00 EUR

BEMIA plus, s.r.o.

Obec Čechynce

31.05.2019

Zmluva č. 261/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu

313-001/2019

800,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Čechynce

31.05.2019

Zmluva č. 300/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

312-001/2019

1 200,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Čechynce

20.05.2019

Poistná zmluva č. 4419007476 - Dodatok č. 2

255/2019

682,72 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

17.05.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov

469-002/2019

Neuvedené

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Čechynce

15.05.2019

Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 13/2012

246/2019

24,00 EUR

Róbert Šimončík

Obec Čechynce

07.05.2019

Zmluva o grantovom účte

237-001/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s.

Obec Čechynce

24.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - CVČ - Elektroinštalácia

235-002/2019

Neuvedené

ELTECHMONT s.r.o.

Obec Čechynce

16.04.2019

Kúpna zmluva

211-001/2019

14 364,00 EUR

Aeronet Profi s. r. o.

Obec Čechynce

16.04.2019

Zmluva o spolupráci

210-001/2019

210,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

16.04.2019

Zmluva o dielo

207-001/2019

2 490,00 EUR

Mgr. Oľga Csalová

Obec Čechynce

16.04.2019

Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb

183-001/2019

Neuvedené

Slovanet, a.s.

Obec Čechynce

15.04.2019

Zmluva o dielo - CVČ - Elektroinštalácia

235-001/2019

10 978,80 EUR

ELTECHMONT s.r.o.

Obec Čechynce

12.04.2019

Zmluva o dielo - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného domu v Čechynciach

188-001/2019

4 000,00 EUR

Sírius Company s.r.o.

Obec Čechynce

12.04.2019

Zmluva o poskytnutí NFP - WIFI pre Teba

47-007/2019

14 250,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Čechynce

10.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čechynce na rok 2019

457-007/2018-2

6 500,00 EUR

Futbalový klub FC Čechynce

Obec Čechynce

08.04.2019

Kúpna zmluva

192-001/2019

757,00 EUR

Rastislav Karabinoš

Obec Čechynce

05.04.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

244-001/2019

1 000,00 EUR

N.M.-Audit, spol. s. r. o., audítorská spoločnosť

Obec Čechynce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: