Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2019

Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZNR 11202015052 - systém triedeného zberu

562/2019

10 684,11 EUR

ENVI-PAK, a.s.

Obec Čechynce

18.12.2019

Dodatok zmluvy o dielo - Zelená infraštruktúra

Dodatok č.1 k zmluve 382/002/2019

122 940,00 EUR jedenstodvadsaťdvatisíc deväťstoštyridsať eur

Jurtin s. r. o.

Obec Čechynce

18.12.2019

Nájomná zmluva

531-002/2019-11-1-11

Neuvedené

Patrik Čurgaly

Obec Čechynce

17.12.2019

Zmluva o dielo - Spracovanie formulára ŽoD, zabezpečenie externého manažmentu

33-001/2020

550,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Čechynce

17.12.2019

Zmluva o dielo

546/2019

80,00 EUR

Alžbeta Gyepesová

Obec Čechynce

16.12.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby

551-001/2019

100,00 EUR sto

CZ CZ Nitra s.r.o.

Obec Čechynce

09.12.2019

Zmluva o dielo- Vybudovanie kamerového a dobudovanie zabezpečovacieho systému v problémových lokalitách obce Čechynce

81-006/2019

7 605,60 EUR

CZ CZ Nitra s.r.o.

Obec Čechynce

06.12.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

526-001/2019

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Čechynce

03.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

81-005/5019

6 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čechynce

03.12.2019

Nájomná zmluva

510-001/2019-22-5

Neuvedené

Žaneta Knošková

Obec Čechynce

03.12.2019

Nájomná zmluva /opakovaná/

442-002/2019-11-2-09

Neuvedené

Tomáš Rapavý

Obec Čechynce

03.12.2019

Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 92-005/2017-22-5

427-002/2019

Neuvedené

Jozef Borota

Obec Čechynce

29.11.2019

Cenník vývozu a skladovania tuhého komunálneho odpadu

464/2019

39,60 EUR

VEPOS, spol. s. r. o.

Obec Čechynce

29.11.2019

Zmluva o dielo - Klub tvorivosti v Čechynciach

518-001/2019

60,00 EUR

Ľudmila Struková

Obec Čechynce

25.11.2019

Zmluva č. 51/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

81-005/2019

6 000,00 EUR šesťtisíc eur

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čechynce

12.11.2019

Zmluva o grantovom účte

489-001/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s.

Obec Čechynce

30.10.2019

Cenník vývozu a skladovania tuhého KO

464/2019

Neuvedené

VEPOS, spol. s. r. o.

Obec Čechynce

25.10.2019

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného domu

430-001/2019

150 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Čechynce

22.10.2019

Kúpna zmluva

91-004/2019

402,60 EUR

Šimon Földeši

Obec Čechynce

04.10.2019

Zmluva o dielo - umelecká realizácia projektu Kultúrne dedičstvo a tradície , Obec Čechynce

435-001/2019

250,00 EUR

Oravec Silvia

Obec Čechynce

25.09.2019

Nájomná zmluva

372-002/2019-22-8

Neuvedené

Mgr. Naďa Bódišová

Obec Čechynce

23.09.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Kultúrne dedičstvo a tradície, Obec Čechynce

9-005/2019

1 000,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Čechynce

18.09.2019

Kúpna zmluva - biela technika do kuchyne

390-001/2019

16 752,96 EUR

ROAX s.r.o.

Obec Čechynce

18.09.2019

Zmluva o dielo č. 18/2019 - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného domu v Čechynciach

400-001/2019

157 800,00 EUR

AB-Stav

Obec Čechynce

16.09.2019

Zmluva o dielo - Manažment verejného obstarávania

391-001/2019

300,00 EUR

Mgr. Oľga Csalová

Obec Čechynce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: