Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.03.2020

Nájomná zmluva

95-011/2020-22-18

Neuvedené

Viktor Bratko

Obec Čechynce

04.03.2020

Nájomná zmluva

95-010/2020-22-17

Neuvedené

Pavel Gažúr, Gabriela Gažúrová

Obec Čechynce

04.03.2020

Nájomná zmluva

95-009/2020-22-16

Neuvedené

Peter Fúska

Obec Čechynce

04.03.2020

Nájomná zmluva

95-008/2020-22-12

Neuvedené

Eva Gužalová

Obec Čechynce

04.03.2020

Nájomná zmluva

95-007/2020-22-11

Neuvedené

Eduard Siget, Lenka Sigetová

Obec Čechynce

04.03.2020

Nájomná zmluva

95-006/2020-22-10

Neuvedené

Magdaléna Rapavá

Obec Čechynce

04.03.2020

Nájomná zmluva

95-005/2020-22-9

Neuvedené

Zuzana Horňáková

Obec Čechynce

04.03.2020

Nájomná zmluva

95-004/2020-22-7

Neuvedené

Mária Nosáková

Obec Čechynce

04.03.2020

Nájomná zmluva

95-003/2020-22-4

Neuvedené

Marta Furulášová

Obec Čechynce

04.03.2020

Nájomná zmluva

95-002/2020-22-3

Neuvedené

Eva Csámpaiová

Obec Čechynce

04.03.2020

Nájomná zmluva

95-001/2020-22-2

Neuvedené

Rozália Čampaiová

Obec Čechynce

04.03.2020

Nájomná zmluva na pozemky

110-001/2020

230,30 EUR

Slovenská správa ciest

Obec Čechynce

04.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančného daru

89/2020

2 134,92 EUR

Roland Trubíni

Obec Čechynce

04.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančného daru

87/2020

266,86 EUR

VDReal s. r. o.

Obec Čechynce

04.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančného daru

86/2020

1 601,18 EUR

Vendelín Száraz

Obec Čechynce

02.03.2020

Nájomná zmluva na nehnuteľnosť - pozemky v k. ú. Čechynce - Chodník na Vinohradskej ceste

110-001/2020

230,30 EUR

SR zast. Slovenská správa ciest

Obec Čechynce

26.02.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

94-001/2020

1 000,00 EUR

N.M.-Audit, spol. s. r. o., audítorská spoločnosť

Obec Čechynce

25.02.2020

Úrazové poistenie na projekt

45-001/2020

12,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

19.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čechycne na rok 2020

434-006/2019-2

7 500,00 EUR

Futbalový klub FC Čechynce

Obec Čechynce

12.02.2020

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber

70-001/2020

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Čechynce

03.02.2020

Dohoda o prevádzkovej (odbornej) praxi študenta

59-001/2020

Neuvedené

Slov.poľnohospod.univerzita

Obec Čechynce

31.01.2020

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Čechynce

538-003/2020

10 000,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Obec Čechynce

31.01.2020

Dohoda číslo: 20/16/054/4 - AČ §54 ods.1 písm. c) - Š. Bibeň

29-002/2020

345,24 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Čechynce

24.01.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

33-002/2018

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Čechynce

31.12.2019

Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZNR 11202015052 - systém triedeného zberu

562/2019

10 684,11 EUR

ENVI-PAK, a.s.

Obec Čechynce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: