Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.07.2018

Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 92-001/2017-22-1

290-002/2018

Neuvedené

Igor Šálka

Obec Čechynce

26.07.2018

Nájomná zmluva

342-001/2018-22-1

Neuvedené

Veronika Sigetová

Obec Čechynce

31.07.2018

Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 92-006/2017-22-06

319-002/2018

Neuvedené

Kristína Kukučková

Obec Čechynce

31.07.2018

Nájomná zmluva

346-001/2018-22-06

Neuvedené

Iveta Kluková

Obec Čechynce

02.08.2018

Kúpna zmluva

350-001/2018

26 100,00 EUR

Martin Hegely

Obec Čechynce

13.08.2018

Zmluva č. 74/2018 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

393-002/2018

1 800,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Čechynce

20.08.2018

Revitalizácia okolia artézskeho prameňa

419-006/2018

5 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Čechynce

03.09.2018

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií , odevov a obuvi

390-001/2018

Neuvedené

HUMANA People to People Slovakia o.z.

Obec Čechynce

24.09.2018

Zmluva č. 129593 08U02

427-001/2018

165 000,00 EUR jednostošesťdesiatpäť eur

Environmentálny fond

Obec Čechynce

01.10.2018

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 2079

406-001/2018

1 423,09 EUR

AGILE, s. r. o.

Obec Čechynce

02.10.2018

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 2079

406-001/2018

120,00 EUR

AGILE, s. r. o.

Obec Čechynce

18.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

116-005/2018

8 500,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Čechynce

19.10.2018

Zmluva č. 129593 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

427-001/2018

165 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Čechynce

19.10.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatečľa do distribučnej sieti

415-002/2018

100,66 EUR

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Čechynce

22.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-230-01128

469-001/2018

2 000,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Čechynce

02.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

116-005/2018

8 500,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Čechynce

13.11.2018

Zmluva o dielo č. 2018105-01

441-001/2018

800,00 EUR

UNITRADE EUROPE, a. s.

Obec Čechynce

16.11.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení diela a licenčnej zmluve

91-002/2019

Neuvedené

Obec Čechynce

Mária Karaszová

20.11.2018

Zmluva o dielo č. 07/2018

480-001/2018

1 200,00 EUR

Mgr. Tibor Vajda - VF Project Marketing

Obec Čechynce

20.11.2018

Zmluva o dielo č. 61/2018

466-001/2018

700,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Čechynce

21.11.2018

Dohoda č. 18/16/012/21 - AČ - § 12

503-001/2018

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Čechynce

23.11.2018

Výstavba nového detského ihriska v obci Čechynce

493-001/2018

13 463,00 EUR

INEX - Hausgarden s. r. o.

Obec Čechynce

30.11.2018

Dohoda č. 18/16/50J/43 o poskytnutí príspevku - § 50j

463-002/2018

3 019,46 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Čechynce

06.12.2018

Zmluva o obstaraní zájazdu

504-001/2018

2 264,20 EUR

CK Slniečko, spol. s. r. o.

Obec Čechynce

07.12.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory - CVČ

427-002/2018

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Čechynce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: