Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.10.2020

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Maloodber

399-001/2020

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Čechynce

12.10.2020

Dodatok č. ZK01/VK/10/11/038 k Zmluve o poskytovaní služieb - Virtuálna knižnica

452/2020

Neuvedené

Komensky s.r.o.

Obec Čechynce

01.10.2020

Zmluva o dielo -lektorská činnosť pri projekte Zbohom ostávajte, hej mamičkine prahy

391-001/2020

138,00 EUR jednostotridsaťosem eur

Rozália Csámpaiová

Obec Čechynce

25.09.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

295-003/2020-11-2-05

Neuvedené

Kristína Kováčová

Obec Čechynce

21.09.2020

Zmluva o dielo - úprava krojov v rámci projektu Zbohom ostávajte, hej mamičkine prahy

394-001/2020

138,00 EUR jednostotridsaťosem eur

Alžbeta Gyepesová

Obec Čechynce

02.09.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu kultúry národnostných menšín

529-004/2020

1 000,00 EUR tisíc eur

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Čechynce

31.07.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

298-002/2020-22-1

Neuvedené

Veronika Sigetová

Obec Čechynce

31.07.2020

Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 21-22/2019-22-1

21-005/2019-22-1

Neuvedené

Andrej Siget

Obec Čechynce

15.07.2020

Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - mobiliár, detské ihrisko pri bytovkách

307-001/2020

203,00 EUR dvestotri eur

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

15.07.2020

Zmluva o spolupráci a vzájomnej pomoci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi

300-001/2020

Neuvedené

Obec Malý Cetín

Obec Čechynce

01.07.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

255-002/2020-22-15

Neuvedené

Viera Chlebáková

Obec Čechynce

01.07.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

184-002/2020-11-2-07

Neuvedené

Štefan Bödör

Obec Čechynce

26.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí z rozpočtu obce Čechynce na rok 2020

434-006/2019-2

6 000,00 EUR

Futbalový klub FC Čechynce

Obec Čechynce

17.06.2020

Dodatok k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

281-001/2020

136,15 EUR

3Wslovakia s.r.o.

Obec Čechynce

12.06.2020

Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva - Školské ovocie

269-001/2020

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o.

Obec Čechynce

12.06.2020

Dohoda o vykonávaní MOS organizovaných obcou

249-002/2020

Neuvedené

Jozef Káčer

Obec Čechynce

03.06.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

170-002/2020-22-13

Neuvedené

Dominika Boldišová a Matej Boldiš

Obec Čechynce

03.06.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

118-002/2020-22-5

Neuvedené

Žaneta Knošková

Obec Čechynce

01.06.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

258-001/2020

3,25 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

25.05.2020

Dohoda č. 20/16/012/7 o pomoci v hmotnej núdzi

249-001/2020

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Čechynce

22.05.2020

Zmluva o dielo - Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Čechynce

242-001/2020

4 799,36 EUR

ejoin, s. r. o.

Obec Čechynce

22.05.2020

Darovacia zmluva - osobné motorové vozidlo Peugeot 308

134-003/2020

Neuvedené

Slovenská republika, Krajská prokuratúra Nitra

Obec Čechynce

20.05.2020

Kúpna zmluva - Závlahový systém na zavlažovanie futbalového ihriska

246-001/2020

13 309,20 EUR

INEX - Hausgarden s. r. o.

Obec Čechynce

20.05.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

283-002/2019

116 793,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva vidieka SR

Obec Čechynce

11.05.2020

Poistná zmluva - osobné motorové vozidlo Peugeot 308

214-001/2020

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: