Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2016

VZN 4-2016 Stiahnuté: 66x | 21.03.2016

VZN 3-2016 Stiahnuté: 35x | 21.03.2016

2015

VZN 1-2016 Stiahnuté: 25x | 15.12.2015

VZN 2-2016 Stiahnuté: 27x | 15.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2016 – návrh Stiahnuté: 25x | 01.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností č. 2/2016 – návrh Stiahnuté: 37x | 01.12.2015

VZN 3-2015 Stiahnuté: 29x | 18.05.2015

VZN 2-2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Čechynce Stiahnuté: 26x | 11.05.2015

VZN 1-2015 Stiahnuté: 27x | 25.02.2015

Rokovací poriadok OZ v Čechynciach Stiahnuté: 49x | 30.01.2015

2014

VZN 1-2014 Stiahnuté: 30x | 19.08.2014

2013

Príloha č.1 k VZN č.3/2013 Stiahnuté: 24x | 13.12.2017

Príloha k VZN č. 3-2013 Stiahnuté: 27x | 24.11.2017

VZN 2-2013 Stiahnuté: 23x | 04.04.2013

VZN 3-2013 Stiahnuté: 29x | 03.04.2013

2012

VZN 1-2013 Stiahnuté: 22x | 08.06.2018

2011

VNZ 3-2012 Stiahnuté: 21x | 16.12.2011

VNZ 2-2012 Stiahnuté: 23x | 16.12.2011

VNZ 1-2012 Stiahnuté: 24x | 16.12.2011

VZN 2-2011 Stiahnuté: 24x | 07.10.2011

Stránka