Navigácia

Obsah

Ponuka práce - pedagogický asistent

Pedagogický asistent

Základná škola - Alapiskola, Čechynce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nitrianska 1/82, Čechynce
Termín nástupu
8.1.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
6.12.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
42

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MicrosoftWord, PowerPoint, Práca s internetom a interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady pedagogického asistenta: 
a) spôsobilosť na právne úkony, 
b) vek nad 18 rokov, 
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená: 
Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie 
- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo, 
- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, 
- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre. 
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
- v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, 
- v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, 
- v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika, 
- v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer, 
- v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo, 
- v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti. 
d) ovládanie štátneho jazyka, 
e) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť,

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola - Alapiskola
Nitrianska 1/82
95107 Čechynce
www.cechynce.eu
0376581228
Kontaktná osoba
PaedDr. Adriana Vetríková
0376581228