Navigácia

Obsah

Pedagogický asistent

Základná škola - Alapiskola, Čechynce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nitrianska 1/82, Čechynce
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.8.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
42

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Office /Word, Excel/, internet
Vzdelanie
Vzdelanie
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskoršej vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorá je účinná od 15. januára 2020, ktorými sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Najmenej úplné stredné odborné vzdelanie. Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje.

 
Ďalšie požiadavky
Platové podmienky: Mzda podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2020.

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona 138/2019 Z.z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite emailom na adresu:zscechynce@pobox.sk.
Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované. 

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola - Alapiskola
Nitrianska 1/82
95107 Čechynce
www.cechynce.sk
0376581228
Kontaktná osoba
PaedDr. Adriana Vetríková
0903843985