Navigácia

Obsah

Organizácia_vyučovania_v_ZŠ_Čechynce_od_11.1.2021.docx (13.09 kB)

Návrat žiakov do škôl.png (744.36 kB)

Organizácia vyučovania v ZŠ Čechynce od 11.1.2021

 

Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „locdownu“ na území SR do 24.1.2021 upravujem výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU /Štátneho pedagogického ústavu/ nasledovne :

 

1. Od 11.1. -18.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci na dištančné vzdelávanie z domu.

 

2. Rodičovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR.

 

3. Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom vzdelávaní nasledovný : Ročníky: Rozsah hodín výučby v 1. – 3. ročníku 10h / týždenne/, vo 4.ročníku - 12h/ týždenne týmto odporúčaniam ŠPU bude zodpovedať aj naša úprava dištančného rozvrhu, ktorý doručia rodičom elektronicky triedne vyučujúce do konca tohto týždňa, usmernia ich o delení žiakov na skupiny podľa ročníkov.

 

4. Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od pedagogických asistentov, budú mať i naďalej k dispozícii ich asistenciu pri vypracovávaní úloh a aj pri učení on–line na dennej báze, príp. podľa potreby a dohody s rodičom.

 

5. Pri akýchkoľvek problémoch budú môcť rodičia kontaktovať triednu vyučujúcu a riešiť s ňou aktuálny problém a pravidelne s ňou komunikovať.

 

6. ŠKD /Školský klub detí/ v tomto období taktiež nie je v prevádzke.

 

7. Ako to bude od 18.1. 2021- do 24.1.2021 - predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli do školy vrátiť žiaci I. stup. za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy. Závisí to však od situácie. Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe, akonáhle sa o ňom právoplatne rozhodne.

 

8. NBV/ETV – sa bude vyučovať 1x týždenne, bez povinnosti pre žiakov odovzdávať úlohy. Presnejšie vyučovanie náboženskej výchovy budem ešte konzultovať s p. farárom Molekom.

 

9. V prípade nejasností alebo potreby nás neváhajte kontaktovať!

 

  PaedDr. Adriana Vetríková, riaditeľka školy