Navigácia

Obsah

Informácia o zahájení školského roka 2020/2021

 

V súlade s opatreniami ÚVZ SR /Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky/ a vydaným manuálom MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách sa nemá organizovať hromadné otvorenie školského roka za účasti rodičov žiakov s výnimkou zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka, ktorí budú mať v tento deň do budovy školy vstup povolený.

 

  Otvorenie školského roka sa začína v budove ZŠ Čechynce dňa 2.9.2020 v stredu o 9.00!

 

Prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby vyplnili zo zaslaných príloh :

- Dotazník pre rodičov

- Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka

Vyplnené a vytlačené prílohy budú odovzdávať pri vstupe do ZŠ. Ak rodičia nemajú možnosť doma vytlačiť uvedené dotazníky, dostanú na riaditeľstve školy vytlačené formuláre, ktoré obratom na vstupnej chodbe vyplnia!

 

Pri vstupe do budovy bude deťom meraná telesná teplota a dezinfikované ruky.

 

Deti sa podľa inštrukcií pedagogického personálu odoberú do svojich tried a tu prebehne otvorenie školského roka.

 

Prosíme, aby všetci žiaci aj rodičia žiakov 1. ročníka vstupovali do budovy školy s rúškom!!!

 

V tento deň ešte nebude prebiehať školské vyučovanie, deti budú v škole cca do 10.00.

 

Riadne vyučovanie sa začne dňa 3.9.2020 podľa rozvrhov hodín.